Nhà thơ Đoàn Xuân Hòa: Lửa không cần trang phục

08:09 19/07/2016

Do một sự ngẫu nhiên nào đấy mà tôi và nhà thơ Đoàn Xuân Hòa có nhiều điểm gần gũi nhau: Cùng có thơ xuất hiện trên Văn nghệ Quân đội vào năm 1978, cùng đoạt giải thơ của Báo Văn nghệ năm 2000, cùng mệnh kim (sa trung kim), cùng là lính thời chống Mỹ… 

Ý kiến bạn đọc