Người được tin cậy

09:29 03/07/2020

Nếu theo duy tâm, thì đấy là lần đầu tiên tôi chứng kiến hiện tượng vong nhập. Chả là hôm ấy, anh Huy Thắng rủ chúng tôi lên nghĩa trang Yên Kỳ (Bất Bạt, Sơn Tây, Hà Nội) thắp cho nhà văn Nhật Tuấn tuần hương.

Ý kiến bạn đọc