Danh họa Bùi Xuân Phái: Vẽ như thở

08:27 28/07/2018

Danh họa Bùi Xuân Phái qua đời ngày 24-6-1988, đến nay vừa tròn 30 mùa thu. Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật. 

Ý kiến bạn đọc