Cao Bá Quát – đắng cay, bi phẫn một tiếng cười!

08:26 19/07/2019

Tài năng và cá tính như hai cánh để con chim đại bàng nhà văn bay cao bay xa vào bầu trời văn hoá. Với trường hợp đời thơ và tài thơ Chu Thần Cao Bá Quát (1808 - 1855) thì điều đó như là một minh chứng nổi bật.

Ý kiến bạn đọc