Cao Bá Quát: Kẻ sĩ mang trái tim hoa mai

08:49 20/02/2006

Các sĩ phu đương thời tôn vinh Cao Bá Quát là bậc thi thánh. Gia nhập Mạc Vân thi xã, xướng họa nhiều bài hay nức tiếng đến nỗi Tự Đức phải ngợi khen văn tài của ông: Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán/ Thi đáo Tùng, Tuy thất thánh Đường. Còn dân gian thì tôn là "Thần Siêu, Thánh Quát".

Ý kiến bạn đọc