Trên đỉnh rừng Ma Hón

17:13 28/03/2021

Ngày ấy, người bản Ma Hón bị hổ vồ nhiều lắm. Những năm động rừng, hươu, nai, lợn lòi, cầy cáo... tràn về bản ăn ngô, ăn sắn, bắt gà. Hãi nhất là bầy hổ đói mồi. Chúng lảng vảng bên nương vắng bắt bò và ngựa. Nhiều con liều lĩnh vào tận bản săn người. Bản Ma Hón nhà ai cũng dựng bằng gỗ lim vững chãi, trang bị cung tên, lao độc... Mặt trời chưa lặn hết, người đã phải đóng cửa cài then. Vậy mà cứ sểnh ra lại có người bị hổ vồ mất xác.

Ý kiến bạn đọc