Lên chùa

19:10 11/03/2021

Tôi lên chùa và gặp nhà sư Hồng Thương ở đó. Cửa chùa hướng phía hồ, bát ngát trời mây. Mọi nét ở nhà sư nữ này đều xa thẳm. Được biết nhà sư còn trẻ nhưng đã có chức sắc trong giới Phật. Không phải là hoạt ngôn như một số sư giỏi giang khác, mà cảm ngôn. Tức là lời nói làm cho người ta cảm, người ta thương.

Ý kiến bạn đọc