Họ đỗ làng An Phú

10:00 10/09/2020

Trong trí nhớ của tôi thì ba chi của họ nhà tôi thì chi út đúng là lâu rồi không ai nhắc tới. Chuyện dài lắm, và chuyện khó nói lắm. Cụ út trong dòng tộc và là trưởng của chi thứ ba tên là Đỗ Quý Báu. Đó là một câu chuyện "phải biết giữ mồm giữ miệng" mà cha tôi kể cho tôi nghe hồi tôi còn bé tí.

Ý kiến bạn đọc