Bạn tồng

08:56 16/07/2020

Pha xách con gà sống thiến, một tay cần chai rượu có buộc mảnh vải đỏ cùng bát gạo, thẻ hương sang nhà Luông, bắt tay Luông thật chặt, bảo: "Đúng hẹn nhé. Hôm nay chúng ta kết bạn tồng!". Mặc dù đã được báo trước nhưng Luông vẫn đứng thừ ra đấy, lòng không khỏi băn khoăn. Kết bạn tồng với Pha đồng nghĩa Luông sẽ bị ghét lây, sẽ mất nhiều bạn chơi...

Ý kiến bạn đọc