Gã đồ tể

22:18 15/01/2021

Trương kễnh làm nghề đồ tể, mỗi ngày chọc tiết vài ba con lợn bán cho khách buôn kiếm bộn tiền. Ấy thế mà mụ vợ Trương kễnh còn không vừa lòng, hàng ngày cứ hở ra chuyện gì là mụ lại kiếm cớ ngoác mồm ra rỉa rói chồng, và mỗi lần như thế thì tên ông cụ phó Cận cứ được mụ nhắc đi nhắc lại, thế thì bảo ai chả bực.

Ý kiến bạn đọc