Đại tá hồi hưu

16:49 21/08/2020

Tin Đại tá Vượng và vợ về nghỉ hưu tại quê nhà đã làm ông Miện, Chủ tịch xã nhảy cỡn lên như phát rồ. Thêm nữa, lại nghe nói đương kim quan đầu huyện ta và cả đương kim phó quan đầu tỉnh, cũng đều là các sĩ quan cấp dưới của ông Vượng xưa, thì mừng rung que rung cọng.

Ý kiến bạn đọc