Viết văn có cần đi thực tế?

11:00 10/09/2020

Có một câu hỏi khá thường trực với những người viết trẻ là có cần đi thực tế để viết và vai trò của thực tế quan trọng thế nào? Nó có phải yếu tố bắt buộc của sự viết không?

Ý kiến bạn đọc