Nhân đọc sách "Trần Nhuận Minh - và để những câu thơ hóa thạch thời gian", NXB Văn học, 2018

Thơ phải như những lời cảnh tỉnh

08:15 24/05/2019

Trong thơ, Trần Nhuận Minh cũng vậy. Ông rất hiểu người, rất thương người. Hình như không có tình yêu thương, trách nhiệm thì nhà thơ dễ sa vào kiểu ra thơ "hàng mã" giả tạo, rất dễ bị độc giả "nhận chân". Lòng thương người sâu sắc là một lợi thế để Trần Nhuận Minh viết nên những câu thơ day dứt, xúc động lòng người...

Ý kiến bạn đọc