Nhà thơ Trần Nhuận Minh: :Khởi sự" từ công cuộc Đổi mới

08:00 19/06/2012

Trần Nhuận Minh từng nhiều lần tuyên bố: Anh rất biết ơn công cuộc Đổi mới bởi dưới ánh sáng của nó, anh "đã được sinh ra lần thứ hai". Và anh cũng chỉ công nhận những tập thơ xuất bản sau thời kỳ này là có "gien thơ" của anh mà thôi...

Ý kiến bạn đọc