Trần Nhuận Minh qua 2 tập sách sưu tầm biên khảo

08:00 26/10/2015

Đó là tập "Trần Nhuận Minh và ba lần định vị cho thơ" (NXB Văn học, 2009) và "Trần Nhuận Minh và một hướng tìm diện mạo mới cho thơ" (NXB Hội Nhà văn, 2015). Có thể coi là tập I và tập II vì cùng có chung một nội dung và một thể thức biên soạn.

Ý kiến bạn đọc