Thêu nắng vào chiều...

07:09 31/03/2017

Đọc “Nắng thổ cẩm”, thơ Phạm Thị Phương Thảo, NXB Thanh niên, 2016.

Ý kiến bạn đọc