Chất Folklore trong “Lục bát khóc cười”

08:00 27/03/2017

Đọc tập thơ “Lục bát khóc cười” của Lê Tiến Vượng, NXB Hội Nhà văn - 2016.

Ý kiến bạn đọc