Đọc truyện ký “Hai tuyến cờ - một thời để nhớ”của nhà văn Văn Phan, NXB Công an nhân dân, 2015

Quảng Trị, một thời đáng nhớ

08:24 15/12/2017

Đúng như tên cuốn truyện ký: “Hai tuyến cờ - một thời để nhớ”, nhà văn Văn Phan đã có một cuộc trải nghiệm sâu sắc, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc đời sáng tác của mình. Mọi sự việc trên tuyến giáp ranh huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trôi qua hơn bốn mươi năm mà lời văn vẫn còn tươi mới, ký ức ùa về rõ nét như mới hôm qua.

Ý kiến bạn đọc