Đọc "Mệnh trời và ý dân", Tập tạp văn của nhà thơ Dương Kỳ Anh, NXB Văn học, 2017

Những ý tưởng tâm huyết

08:16 09/12/2017

Thú thực, thời còn là sinh viên đại học, tôi đọc “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn mà không hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của tiền nhân. Sau này, khi đọc cuốn “Mệnh trời và ý dân” của nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh, tôi mới ngộ ra nhiều điều từ những ý tưởng sâu xa của các bậc tiền nhân thông qua cách nhìn và sự luận giải của nhà thơ. 

Ý kiến bạn đọc