Nhân đọc tập thơ "Cháy trong mưa" của Nguyễn Đức Mậu, NXB Quân đội nhân dân, 2017

Khi tâm hồn như hoa phượng cháy trong mưa

15:21 20/10/2017

Nguyễn Đức Mậu là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thời đại chống Mỹ cứu nước, cũng là nhà thơ xuất sắc của khuynh hướng sử thi với các tác phẩm nổi tiếng như "Trường ca Sư đoàn", "Nấm mộ và cây trầm", "Mùa hoa đỏ"…

Ý kiến bạn đọc