Đọc “Phía sau tưởng tượng”, thơ Mã Giang Lân, NXB Văn học, 2017

Cứ thênh thang sống, cứ bồi hồi thơ

08:13 17/11/2017

Quen với tên Mã Giang Lân từ lâu khi anh được giải thưởng thơ của Báo Văn nghệ 1969, biết GS.TS Lê Văn Lân (tên thật của Mã Giang Lân) muộn hơn trong mấy cuộc chấm luận án, nhưng tôi biết rất ít về cuộc sống riêng của nhà khoa học kiêm nhà thơ này...

Ý kiến bạn đọc