Những cái cây tháng chạp

08:10 17/02/2018

"Đột ngột hiện lên/ Những cái cây tháng Chạp" là hai câu thơ của một bài thơ tôi viết về mùa đông trong mười hai bài thơ mang tên "Hồi tưởng từ tháng Giêng cho tới tháng Chạp". 

Ý kiến bạn đọc