Đọc tập thơ “Hoài niệm” của tác giả Bùi Quảng Bạ, NXB Hội Nhà văn, 2018

Nhận hoa sen lại nhớ chỗ đầm lầy

13:22 17/01/2019

Hơn hai chục năm trở lại đây, trong sinh hoạt văn chương nước ta có một biến động rất đáng lưu ý. Ấy là số người làm thơ, in thơ tăng lên đột biến. Khảo sát và cắt nghĩa hiện tượng này chắc hẳn sẽ gặp nhiều lí do thú vị. Nhưng đấy là việc của những nhà nghiên cứu. Chúng ta, bằng cái nhìn thông thường cũng thấy, có một sự kích thích sáng tạo trong cõi tinh thần của tầng lớp cán bộ cao niên...

Ý kiến bạn đọc