Mỹ học tiếng cười

07:59 19/06/2018

Nói đến cái hài là nói đến tiếng cười nhưng không phải là một, đúng hơn, chúng thống nhất nhưng không đồng nhất.

Ý kiến bạn đọc