Đọc “Ký ức Hà Nội” của Lê Huy Quang, liên khúc đoản ca, NXB Hội Nhà văn, 2019

Một cách nói trong “Ký ức Hà Nội”

07:59 14/12/2019

Cách nay đã lâu, Lê Huy Quang có bài thơ “Chân dung”. Có lẽ vì mê bài thơ này của mình lắm, nên cách nay 10 năm (2009), thi sĩ mới cho in lại trong tập thơ “Phải khác” qua Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Ý kiến bạn đọc