Đời tóc, đời thơ, đời người

08:29 21/11/2019

Tôi đã đọc nhiều bài thơ viết về mái tóc, tóc mai, tóc tơ, tóc xanh, tóc bạc, tóc ngắn, tóc dài... Đời người, nhất là những người thuộc phái đẹp thì nói như các cụ ta ngày xưa “Cái răng, cái tóc là vóc con người”. Từ cổ kim có biết bao thi sỹ đã làm thơ về mái tóc. Và bây giờ tôi lại nói về mái tóc trong thơ của một người thơ trẻ ...“Đời tóc” của tác giả Ngô Thanh Vân:

Ý kiến bạn đọc