Có một "vườn thơ"...

08:10 11/10/2019

Nhân đọc tập thơ của cựu học viên D6 - Học viện An ninh nhân dân; NXB Công an nhân dân ấn hành quý IV, 2019.

Ý kiến bạn đọc