Đọc "Thăng hoa Sáng tạo và Thẩm mĩ tiếp nhận Văn chương" của Nguyễn Ngọc Thiện, NXB Hội Nhà văn, 2018

Cuốn sách để đời của một đời văn

08:01 29/03/2019

Bảy mươi tuổi, làm tuyển tập, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà giáo, nhà báo Nguyễn Ngọc Thiện gộp vào cuốn sách ba mảng lớn theo các thể tài mình dụng bút là Tiểu luận và nghiên cứu, Phê bình và Chân dung một số nhà lí luận phê bình.

Ý kiến bạn đọc