Đọc tiểu thuyết “Hạc Hồng” của nhà văn Lê Hoài Nam, NXB Hội Nhà văn, 2019

Tiểu thuyết “Hạc Hồng” và vấn đề đạo đức xã hội

16:16 14/02/2019

“Hạc Hồng” là tiểu thuyết có dung lượng vừa phải (370 trang) đã dựng lại một cách sinh động bức tranh xã hội với những diễn biến phức tạp có sự đan xen giữa đạo và đời, cái tốt và cái xấu, cái chân thực và cái giả dối...

Ý kiến bạn đọc