Bên thềm tháng Chạp...

12:25 22/01/2021

Với tôi, có lẽ tháng Chạp là tháng gợi về tâm khảm nhiều nỗi man mác, bồi hồi nhất. Tháng Chạp bao giờ cũng rưng rức niềm thương, để tôi chỉ muốn trôi giữa những chùng chình kí ức, những bình dị không tên đã thân thuộc từ lâu.

Ý kiến bạn đọc