(Đọc "Vầng sáng đầu mùa" - Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2020 của Đại tá Văn Diên)

Bén duyên ghép chữ làm quà

16:03 20/08/2020

Đọc “Vầng sáng đầu mùa” của tác giả Văn Diên, Đại tá Công an, tôi cảm nhận ở anh có điều gì đó thật khó lý giải về sự tiên lượng cũng như sự hiện thực của thời cuộc. Anh không phải là một “Nhà thơ chuyên nghiệp” nhưng lại có tình yêu mãnh liệt với thi ca và một thái độ chuyên nghiệp với thơ.

Ý kiến bạn đọc