Đôi điều quanh một câu thơ

13:01 23/07/2020

Viên Mai (1716-1797), quê ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc, đỗ tiến sĩ và làm quan thời nhà Thanh. Sau một thời gian, ông cáo quan về sống ở quê nhà, làm thơ, viết sách lý luận văn học. Ông là nhà thơ tài năng, sáng tác của ông có ảnh hưởng lớn đến thơ ca Trung Quốc thời kỳ lịch sử cận đại …

Ý kiến bạn đọc