Đọc "Thương trên bến đợi”, tập truyện ngắn của Bảo Thương, NXB Trẻ, 2018

Ám ảnh phận người

08:19 27/04/2018

Không theo lối viết phủ định quá khứ, không ngôn tình, không dàn dựng cảnh bạo liệt cướp giết, 9 truyện ngắn trong tập “Thương trên bến đợi” của Bảo Thương lại dễ neo vào người đọc bởi giọng văn nhỏ nhẹ, da diết.

Ý kiến bạn đọc