Đọc "Ngàn năm dưới bóng quê nhà", tập bút ký của Nguyễn Thị Thu Hà, NXB Quân đội nhân dân, 2018

Quê nhà - qua một góc nhìn

08:38 31/03/2018

Tập bút ký gồm 22 bài, viết về miền quê với những con người, tập tục, đặc sản rất đặc trưng của Bắc Giang - miền Kinh Bắc Thượng.

Ý kiến bạn đọc