Văn học trẻ, sức sống có trẻ?

16:52 16/07/2020

Các đầu sách mới liên tục chào sân chứng tỏ sức viết mạnh mẽ của những người cầm bút trẻ ngày nay. Chuyển mình để bứt phá, họ đang dần tạo lối đi riêng, gửi gắm những mộng ước và suy nghĩ thế hệ.

Ý kiến bạn đọc