Văn học thiếu nhi cần thêm những "cú hích"

16:26 30/10/2020

Trong thị phần sách trên thị trường hiện nay, sách dành cho thiếu nhi chiếm một tỉ lệ khá cao. Tuy nhiên, có thể thấy một điều, số lượng các đầu sách dành cho thiếu nhi vẫn chủ yếu là sách dịch. Các đầu sách do tác giả Việt viết cho thiếu nhi Việt khá khiêm tốn, đơn lẻ.

Ý kiến bạn đọc