Ốc mượn hồn

10:12 06/11/2020

Vẫn biết, tri thức là để học hỏi và những gì người khác làm, chúng ta rất cần học hỏi theo nếu nó là tích cực. Nhưng đừng lầm lẫn giữa học hỏi kế thừa và sao chép khôn ngoan.

Ý kiến bạn đọc