Nỗi niềm “biển nhớ”

08:14 11/12/2018

Trước khi tôi đi Quy Nhơn, đã có người "đe" hãy cẩn thận, chớ xuống biển vào các buổi sáng, dễ bị cá mập cắn. Lại có người dặn, nếu có uống rượu Bầu Đá, thì phải uống ít một, kẻo nó cay xé cổ họng đó. Thêm một ông bạn ghé tai đọc: "Bình Định có núi Vọng phu/ Có đầm Thị Nại có cù lao xanh/ Em về Bình Định cùng anh/ Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa". Nhớ được mấy thứ đó, tôi ù cả tai. Thế là lên đường...

Ý kiến bạn đọc