Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Người “xương Nam thịt Bắc”

08:00 18/12/2016

Sinh thời, nhà văn Nguyễn Quang Sáng thường tự ví mình như vậy. Bởi vì ông là một người con tuy sinh ra và lớn lên ở miền Nam, nhưng lại có đến gần 20 năm sống và làm việc ở miền Bắc. Ông bảo: “Tôi trưởng thành ở Hà Nội và chỉ ra đó, tôi mới viết văn được”.

Ý kiến bạn đọc