Họa sĩ Lê Thiết Cương:

Người nghệ sĩ luôn dành cho Tết tình yêu đặc biệt

19:08 22/01/2019

Bản chất của đời sống vốn vô thường. Vì vô thường nên phải quý cái thường trong hiện tại. Một ngày bình thường còn đáng quý nữa là ngày Tết, những ngày đặc biệt. Tết là kết một năm, là dừng lại, là nghỉ ngơi, là tĩnh tâm, là lắng lại, là “vô dụng” để đối diện với mình...

Ý kiến bạn đọc