Người dẫn dụ tôi vào con đường văn chương

08:00 16/05/2016

Trong một bức thư mới đây, Châu La Việt viết: "Mày là người hiểu tao nhất". Tôi không dám cho mình là người có vinh dự đó. Chỉ nghĩ rằng, mình đã may mắn được gặp và chơi thân với Việt, ngay từ những ngày đầu bén duyên với thi ca...

Ý kiến bạn đọc