Nhà thơ Y Phương: “Tự biết mình như chén nước”

08:30 25/04/2008

Một ngày tháng ba, tôi gọi điện đề nghị cuộc hẹn với nhà thơ Y Phương để thực hiện bài phỏng vấn. Nhà thơ vui vẻ: "Cứ gửi trước câu hỏi cho mình. Địa chỉ e-mail là thanhcui@gmail.com". Tôi thoáng băn khoăn: "thanhcui là gì nhỉ?". Chưa kịp hỏi, nhà thơ đã giải thích: "thanhcui là thanh củi viết không dấu ấy mà".

Ý kiến bạn đọc