NSND Nguyễn Hữu Tuấn: Tôi chỉ là người ghi chép cuộc sống

08:03 10/12/2018

Có một gia tài ảnh phong phú trong hơn 25 năm lang thang qua các vùng miền, nhưng NSND Nguyễn Hữu Tuấn không nhận mình là nhiếp ảnh gia. Ông ví việc chụp ảnh cũng như đi câu cá, câu xong lại thả cá xuống hồ.

Ý kiến bạn đọc