Kịch bản hay- chuyện cũ nói mãi

15:40 11/03/2021

Trong bài viết này, chúng tôi thử lý giải một khía cạnh của nguyên nhân làm phim Việt kém hấp dẫn nhìn từ góc độ chất lượng kịch bản và sâu xa hơn là từ sự đãi ngộ với nghề biên kịch phim truyện ở ta.

Ý kiến bạn đọc