Điện ảnh và công nghệ 4.0: Nhiều cơ hội, lắm thách thức

16:42 30/10/2020

Tác động thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức khi ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực điện ảnh... là những vấn đề được tập trung bàn luận tại Hội thảo "Điện ảnh với công nghệ 4.0" do Hội Điện ảnh Hà Nội tổ chức vừa qua.

Ý kiến bạn đọc