Dịch giả Dương Tất Từ : Đã tìm được “truyền nhân”

09:01 20/09/2016

Dương Tất Từ bộc bạch: “Một khi đã đam mê văn học thì chỉ nên vì văn học, chẳng nên tính toán một cái gì khác. Nói như Xuân Diệu thì đúng là “Cơm áo không đùa với khách thơ” thật! Không thể sống bởi nó nhưng lại có thể hết lòng vì nó. Đó là suy nghĩ về nghề văn của một nhà thơ mà tôi thấy mình cần phải chia sẻ”...

Ý kiến bạn đọc