Một dịch giả vừa có tầm, vừa có tâm

08:25 01/08/2016

Quang Chiến là người không chỉ có tầm mà còn có tâm nữa. Ông tâm sự: "Trên thế giới này, tôi chưa từng thấy một nhà thơ nào yêu Việt Nam, quan tâm đến Việt Nam, hết lòng vì Việt Nam như nhà thơ Áo Erich Fried, cho dù ông chưa một lần đến Việt Nam và đã mất vào năm 1988". Ông phàn nàn: "Vậy mà cho đến lúc qua đời, ở Việt Nam chưa có một tập thơ nào của Erich Fried được xuất bản và hầu như chưa có ai biết đến thơ viết về Việt Nam của Erich Fried!"...

Ý kiến bạn đọc