Di sản tư nhân, cộng đồng mai một – trách nhiệm thuộc về ai?

08:08 21/11/2019

Di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa thuộc sở hữu tư nhân không được xếp hạng, không có hành lang pháp lý bảo vệ bị biến mất. Di sản được xếp hạng cũng biến mất bởi ý thức người dân và bởi chính sách lơ là của các nhà quản lý.

Ý kiến bạn đọc