Từ chuyện tâm sáng đến thu hút nhân tài

10:40 08/01/2021

Trong những ngày đầu năm 2021, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến góp ý về dự thảo Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài, với mục tiêu từ 2026, ít nhất 2% lãnh đạo, quản lý cấp bộ là "nhân tài". Thêm một lần nữa câu chuyện về xây dựng nền kinh tế trí thức, trọng dụng nhân tài, phát huy trí tuệ Việt lại sôi nổi trong dư luận.

Ý kiến bạn đọc