Truyền thống trong dòng chảy đương đại

15:26 11/03/2021

Chúng ta luôn tự hào khi sở hữu một kho tàng các giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc. Nhưng truyền thống chỉ thực sự có giá trị khi nó được tiếp nối và hiện diện trong đời sống hôm nay.

Ý kiến bạn đọc